Byggskylt / Infartsskylt

Beskrivning

En byggskylt är alltid rätt för att marknadsföra entreprenörerna eller driva försäljning. Vi har tagit fram standard lösningar som lämpar sig bäst vid byggtider runt 2 år, självklart har vi lösningar även för kortare och längre byggtider också om så önskas. I vissa fall fungerar även samma lösningar bra som infartsskyltar till kommuner eller områden. Vill du veta mer om denna produkt så kontakta ditt lokala skyltstället kontor.