Banderoller och vepor

Beskrivning

Banderoller och vepor är ett mycket bra alternativ när man vill få ut stora budskap till en låg kostnad. För dessa produkter finns det flera olika material att välja mellan och flera utav materialen är miljövänliga och PVC fria. Vi har inga begränsningar i storlek eller kvantitet på något utav våra material. Exempel på exponeringar med banderoller och vepor är, Byggskyltar, Arenareklam, Fasadintäckningar, Staketintäckningar, Backdrops med mera. Kontakta ditt närmaste lokalkontor för mer information och kostnadsförslag.