Skyltar Sollentuna

Skyltar Sollentuna

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Sollentuna med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Sollentuna, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Tel: 08-35 68 94
Mobil: 070-280 69 86
E-post: order.sollentuna@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Sollentuna

 • Skyltning för butiker och verksamheter ska anpassas så att de smälter in i omgivningen.
 • Endast skyltning som har anknytning till verksamheten accepteras.
 • Skyltning för butiker och verksamheter ska bidra till ett lockande och levande gaturum
 • Skyltar ska anpassas till gatumiljön.
 • Utformning, färg och format ska anpassa sig till byggnaden och gatumiljön. Affärskedjor med egna skyltprogram kan komma att behöva anpassa skyltningen efter platsens och byggnadens förutsättningar.
 • Skyltar ska placeras i anslutning till verksamheten. Bra platser för skyltar är ofta vid entrén eller i anslutning till skyltfönster
 • Skyltar ska placeras med hänsyn till byggnadens fasadindelning och får inte placeras på pilastrar, burspråk eller andra viktiga fasaddetaljer.
 • Rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar bör inte sättas upp.
 • Anvisade skyltplatser enligt enskilda fastigheters skyltprogram ska respekteras.
 • Skyltar för enskilda verksamheter får inte sättas upp över takfot
 • För att skyltens budskap ska gå fram så bra som möjligt bör det vara kortfattat, tydligt och snabbtolkat. Bilder och symboler är ofta effektiva signaler.

Kontakta oss på Skyltstället Sollentuna så får ni veta mera om skyltar Sollentuna.