Skyltar Helsingborg

Skyltar Helsingborg

Personal

Linnéa Nilsen

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Helsingborg med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Helsingborg, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Mobil: 0709-632580
E-post: info.helsingborg@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Helsingborg

Idealet är skyltar som anpassas till huset de sitter på. Skylten ska gärna tillföra stadsrummet kvaliteter och på ett diskret men tydligt vis berätta om affärsverksamheten den vill göra reklam för.

Generella riktlinjer för skyltar:

  • Stadens intention är att se skyltningen i sin helhet, att skapa måttfullhet samt att alla ska ha rätt att synas i harmoni
  • Skyltar ska till färg, form och storlek underordna sig den byggnad de placeras på. Skylten ska ges en rimlig storlek
  • Skyltar ska vara lättlästa och innehålla en begränsad mängd information
  • Kontors- och verksamhetsskyltar i en byggnad bör ges en samordnad utformning vad gäller placering och utförande
  • Belysning av skylt ska anordnas så att den inte bländar gående eller andra trafikanter. Den får heller inte störa boende. Blinkande och bildväxlande skyltar bör undvikas.

Det är viktigt att de generella riktlinjerna inte tas ur sitt sammanhang. Kontakta bygglovsenheten för mer detaljerad information. Gällande riktlinjer godkändes av stadsbyggnadsnämnden i mars 2010, men vi arbetar med att revidera dem.

 

Text saxad från Helsingborgs hemsida – Besök länken för mer information från kommunen angående skyltning.