Skyltar Falun

Skyltar Falun

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Falun med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Falun, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Tel: 023-355 52
Mobil: 070-734 77 12
E-post: order.falun@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Falun

  • Skyltens primära syfte som informationsbärare är att tala om för kunden vad som erbjuds.
  • Symboler och bilder gör skyltens budskap konkretare än bara text.
  • Huvudprincipen är att skylten skall vara i direkt anslutning till verksamheten.
  • Skylten bör inte störa och överlagra väsentliga element i fasaden.
  • Skylten är en naturlig del av stadens gator och olika kvarter har olika karaktär och så också skyltningen.
  • Skyltmaterialet och konstruktionen skall ha en god kvalité och tåla väder och vindpåfrestningar.
  • Läsbarheten skall tas hänsyn till vid design av skyltningen.
  • Belysning skall vara väl avstämd med fasad och gaturum.
  • I Skyltprogrammet i Falun så finns det olika möjligheter med eller utan bygglov beroende på placering i stadskärnan

Kontakta oss på Skyltstället Falun så får ni veta mera om skyltar i Falun.