Informationsskylt

Informationsskylt

Skyltstället tillverkar informationsskyltar av den högsta kvalitén till det bästa marknadspriset.

Informationsskyltar är ett måste på många arbetsplatser och produkter för att inte skador eller missförstånd ska förekomma. Skyltstället har lång erfarenhet kring denna produkt som kan produceras av diverse olika material för att klara de synlighets- och hållbarhetskrav som är nödvändiga.

Offertförfrågan

Informationsskyltar kan tillverkas på många olika material. Vanligast är 1mm pet plast eller 1mm aluminium. Vid mindre kvantiteter så printas skyltarna med svenmärkt bläck. Vid störra volymer så screentrycks skyltarna. Alla informationsskyltar går att få i vilken storlek som man helst önskar. Används ofta på maskiner och produkter för användar information.

Alla informationsskyltar skyltstället tillverkar har lång hållbarhet.

Våra produktområden

Skyltstället har specialiserat sig kring fyra tydliga produktområden. Utemiljö, Innemiljö, Mässa och Profilprodukter