Golvmarkering

Golvmarkering

Golvmarkering av högsta kvalité till det bästa priset på marknaden. Alltid hos oss på Skyltstället.

Golvmarkeringar skapar ordning och reda i en tillverkande industri eller på ett större lager. Med en markering på golvet får man en snabb och tydlig bild om det man behöver veta. Golvdekaler tillverkas i olika material beroende på underlagets förutsättningar.

Offertförfrågan

Golvmarkeringen inom industrin skall klara hård belastning ifrån truckar och maskiner. Skyltstället tillverkar golvdekaler till industrin med alla typer utav kvalitets krav och synlighetskrav. Golvmarkeringar är ett bra hjälp medel för att öka strukturer och hålla ordning i större produktions lokaler då man enkelt kan markera angivna platser för diverse utrustning.

Golvmarkeringar har långhållbarhet och ger en bättre arbetsmiljö.

Våra produktområden

Skyltstället har specialiserat sig kring fyra tydliga produktområden. Utemiljö, Innemiljö, Mässa och Profilprodukter