Om Franchising

“Idag finns det 32 000 franchisetagare i Sverige som omsätter 245 miljarder och sysselsätter 132 000 människor”. (Svensk Franchise) Franchisebarometern nr.2 2015

 

Vad innebär franchising?

Definition: “Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept, erbjuder andra att mot ersättning få nyttja konceptet för egen affärsverksamhet.”

Ett företag som nyttjar franchising drar nytta av ett stort företags alla fördelar, men kan bibehålla familjeföretagets personliga prägel och service. Det innebär en kombination av den egne företagarens effektivitet och det stora företagets stordriftsfördelar.

Franchising är idag mycket vanligare än många tror. De flesta känner till att McDonald´s, Burger King, 7-Eleven, Pressbyrån, Polarn & Pyret, The Phone House m.fl. är franchiseföretag. Däremot är det kanske mindre känt att företag som till exempel IKEA, H&M, Lindex och MAX (hamburgerestauranger) också har franchisetagare. Idag finns ca. 800 franchisekoncept i Sverige

Vilka är franchisetagarnas främsta arbetsuppgifter?

 • Etablera och bibehålla kunder
 • Ansvara för försäljning
 • Skapa en atmosfär som är gynnsam för försäljningen
 • Välja lämpliga medarbetare och leda och motivera dem

Vad är skillnaden mellan att starta franchise och att starta ett företag som inte är franchise?

Den största skillnaden är att när du startar ett företag som inte är franchise är du mer ensam. Franchise å andra sidan innebär ett nära samarbete med franchisegivaren, ett samarbete som kommer vara lika länge som du är kvar i verksamheten. Du ingår i ett nätverk av franchisetagare med vilka du kan utbyta erfarenheter.

Det kostar mer att starta ett företag som franchisetagare när man tänker på inträdesavgiften och på serviceavgifterna men i gengäld får franchisetagaren värdefulla tillgångar som rätten att nyttja ett koncept som är beprövat och framgångsrikt, utbildning, support mm.

För och nackdelar med att vara franchisetagare

Fördelar med att vara franchisetagare:

 • Affärsiden och konceptet är redan beprövat och framgångsrikt.
 • Det är ett mindre risktagande än att starta ett företag på egen hand.
 • Du får utbildning i hur du ska komma i gång med och driva din verksamhet.
 • Du får hjälp med marknadsföring.
 • Du får hjälp med uppföljning av försäljning och resultat.
 • Du får ett fritt och omväxlande arbete.
 • Du får många nya kontakter, ny kunskap och nya erfarenheter.
 • Du kommer snabbt igång.
 • Det är många stordriftsfördelar.
 • En franchisekedjas överlägsenhet avseende enhetligt erbjudande och marknadsföring.
 • Jämförelsematerial – benchmarking.

Nackdelar med att vara franchisetagare: 

 • Det är hårt och tidskrävande arbete, särskilt under den första tiden.
 • Du tar ekonomiska risker; du binder eget och lånat kapital i företaget.
 • Du tar ett stort ansvar och får ofta fatta beslut som har betydelse för andra människor. Som franchisetagare får du hjälp och stöd från franchisegivaren i många frågor, men du måste vara beredd att själv ta ansvar för besluten.