Veolia

Utmaning

Omprofilering i samband med uppköp.

Skyltstället fick äran att ta hand om profileringen av fordonsparken när Veolia förvärvade Hans Andersson Recycling och Corvara Industrisanering. Båda de bolagen hade stora vagnparker med varierande fordonstyper. Det innefattade allt ifrån stora långtradare till personbilar och släpvagnar samt även flertalet specialfordon. Utmaningarna var många och Skyltstället hade flera möten med Veolia under en kort period för att hitta den bästa lösningen utifrån de två bolagens verksamheter.

Projektet var omfattande då det totala antalet fordon uppgick till över 600 st och antalet orter var runt 25 st. All montering var tvungen att ske när fordonen stod stilla utan planerade jobb. Det resulterade i att de flesta fordon monterades på kvällar och helger under intensiva perioder. Den totala tiden för detta projekt var 5 månader från första monteringen till att alla kompletteringar och justeringar var klara.

Lösning

Beställaren Veolia Sweden AB fick veckovis uppdateringar ifrån oss på Skyltstället om status och eventuella problem som uppstått. I en process likt denna så får man räkna med några bakslag i planeringen och det var alla införstådda med och den täta dialogen mellan Skyltställets och Veolias ledning gjorde att hela arbetet flöt på väldigt bra. Skyltstället hade inte klarat av denna typ av volym utan bra fabriker och materialleverantörer. I detta projekt så producerades samtliga dekorer i en av Skyltställets fabriker för att säkerställa kvalitet och leverans. Materialleverantören Antalis såg till att vi alltid hade material att jobba med så att vi inte skulle tappa tidsplaneringen på grund av materialbrist. Även våra montörer runt om i landet gjorde ett fantastiskt jobb och styrkan i Skyltställets spridning i landet med våra lokalkontor kunde verkligen bevisas.

Idag är Skyltstället stolt leverantör till Veolias svenska verksamheter och förser de olika bolagen med material löpande. Veolia Recyclings som är det bolaget inom Veolia Sverige med stört behov av Skyltställets produkter har ett mycket nära samarbete direkt med Skyltställets ledning. Market Business Partner Manager Anna-Lena Elmeklo på Veolia Recycling AB jobbar i tät dialog med Skyltställets VD Rickard Eriksson vilket resulterar i att beslut kan snabbt fattas och kontrollen av den grafiska profilen säkerställs.

”Den dialog jag har med Skyltstället har jag tidigare saknat hos andra. Jag och Rickard kan fatta snabba beslut och vi är samspelta i hur vi ska tolka den grafiska profilen och verksamheterna inom Veolia. Man känner sig prioriterad som kund när man jobbar med Skyltstället och det värdesätter jag. Skyltstället vet vad dom är bra på och är därmed också snabba på att berätta för mig att vissa produkter är det bättre om jag handlar från annat håll. Samtidigt som Skyltställets sortiment har växt under åren vi samarbetat så har vi också ökat antalet produkter vi köper. Jag kan verkligen rekommendera Skyltstället som leverantör både för profilering och löpande behov.”

Anna-Lena
Veolia