Skyltar utvändigt

Pylonskylt

Pylonskyl till marknadens bästa pris. Skyltställets pylonskyltar levereras alltid i högsta kvalité.

En pylonskylt kan du se i många olika avseenden. Det är en tydlig budskapsbärare som gifter sig fint med att lyfta information eller reklam där den behövs synas. Det passar sig väl i närheten av parkeringar eller fastigheter. Du kan beställa din pylonskylt i olika storlekar, beroende på ditt önskemål med skyltningen.

 

Offertförfrågan

Pylonskylt eller Skyltpylon kan förekomma i många olika varianter, utseenden och storlekar. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Vanligt är att man ser en skyltpylon hos bilhandlare eller på stora företag och företagsparker. Med en pylonskylt så får man upp budskapet högt för att bli synligt på långt avstånd. Kännetecknande för en pylon är att ramkonstruktionen/benen är inbyggda och integrerade i designen.

En pylonskylt kan ha väldigt varierande utseende och olika typer utav miljö och kvalitets tänk bakom. Det som är en gemensam nämnare för pylonskyltar är att dom har väldigt lång hållbarhet och låga underhållskostnader.

Våra produktområden

Skyltstället har specialiserat sig kring fyra tydliga produktområden. Utemiljö, Innemiljö, Mässa och Profilprodukter