Företagshistorik

Skyltstället har varit verksamt sedan 1985.

Tidigare gick bolaget under namnet ”Gravyrcentralen” och det har sitt ursprung då man enkom arbetade med gravyrer.

Efter årens lopp så har Skyltstället utvecklat produktframställningen som idag är en av landets effektivaste.

2006 gjorde Skyltställets sin namnändring. Det nya namnet grundar sig helt enkelt av att Skyltstället är stället för skyltar.

2011 förvärvas bolaget av Eriksson Business Group AB

2012 utarbetades de franchisekoncept som företaget idag expanderar med.

2013 öppnade i Stockholm det första franchisedriva kontoret.

2014 startar kedjan sin expansionsresa på allvar.

2015 kliver SweProd-graphics in sig som delägare i verksamheten.

2016 passerade kedjan 25-kontor till antalet

2017 finns Skyltstället representerade med kontor över hela Sverige.