Skyltar Visby

Skyltar Visby

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Visby med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Visby, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Tel: 0498-658565
E-post: order.visby@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Visby

  • Skyltens utgör en viktig del av miljön men syftet är som informationsbärare  att det tydligt visas vad som erbjuds och var det finns beläget
  • Rörlig, bländande och/eller “skyltbuller” skall undvikas vara tydligt
  • Omgivningens betydelse är viktig med dess placering i olika miljöer av byggnadstekniska skäl, underhållsskäl ifrån Gatu och Trafikhänseende
  • Skylten skall placeras med omsorg så att byggnaden och dess fasad framhävs på rätt sätt
  • Hela gaturummet ger helheten för skyltningen och inte bara fasaden för en trivsam gatukaraktär
  • Skyltens design och färg samt form så att det är en välgjord skylt som ger ett positivt intryck för hela gatubilden men även för fasaden
  • Läsbarhet och belysning är också en del av hela gaturummet. Det gäller att den är tillräckligt läsbar och ljusstark för skyltfiguren
  • Gaturummet får inte ha en alltför stark belysning så att trafikanter bländas eller att boende klagar
  • Kontakta oss på Skyltstället Visby så får ni veta mera om skyltar Gotland.