Skyltar Trollhättan

Skyltar Trollhättan

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Trollhättan med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Trollhättan, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Mobil: 070-666 51 40
E-post: order.trollhattan@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Trollhättan

 • Varje skylt ska utformas så att den blir en del av en god helhet och inte domi­ne­rar den gemensamma miljön i övrigt.
 • Skyltstorlek ska anpassas till byggnadens karaktär. Varje skylt ska placeras så att den tillsammans med andra eventuella skyltar på huset ger god balans i det sam­lade fasaduttrycket.
 • Skylt ska i regel placeras vid verksamhetens entré eller i direkt anslutning till dess lokaler. Hänvisningsskyltar accepteras bara i undantagsfall.
 • Skylt ska upplysa om vilken affär eller annan rörelse som finns intill den. Reklam för enskilda varor/varumärken liksom slogans bör inte förekomma. Stor textmängd försämrar läsbarheten!
 • Flera skyltar, som säger samma sak, ger i många fall ett stökigt intryck. Det finns egentligen nästan aldrig behov av flera likadana skyltar vända åt samma håll.
 • Skyltar bör inte täcka stora fasadpartier. Tillräckligt med plats ska normalt lämnas runt en skyl­t för att väggen som den sitter på ska synas. Skyltar får inte täcka över dörrar eller fönster, normalt inte heller mellanrum mellan stora fönster. Skyltar får inte heller dölja fasaddetaljer som pilastrar, gesimser, valv osv.
 • Upplysta eller lysande skyltar ska samordnas med övriga skyltar i närheten. De ska inte vara störande för boende och trafikanter. Ljusets styrka och färg ska av­vägas mot den allmänna belysningen på platsen.
  Skyltar bör inte bryta mot fasadens horisontella och vertikala huvuduppdelning.
 • Omfattande skyltning på en byggnad bör samordnas i ett skyltprogram, som upp­rät­tas av fastighetsägaren.
 • Rörelseidkare och fastighetsägare i centrala Trollhättan bör efter hand – och sna­rast möjligt – ändra skyltningen där den inte stämmer överens med denna policy.
 • I centrala Trollhättan behövs det bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar.

För ytterligare upplysningar kontakta Trollhättans Stad:

Stadsarkitektkontoret tel 0520-49 50 00

Gatu-parkkontoret tel 0520-49 50 00

policy och riktlinjer för hantering av skyltning i centrum

Kontakta oss på Skyltstället Trollhättan så får ni veta mera om skyltar i Trollhättan.