Skyltar Stenungsund

Skyltar Stenungsund

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Stenungsund med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Stenungsund, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Mobil: 070-666 51 40
E-post: order.stenungsund@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Stenungsund

  • Stenungsund har en ambition att alla skyltar ska utformas med hög kvalitet och i samspel med stadsmiljön.
  • En skylt upplevs på olika sätt beroende på betraktarens situation och bör anpassas därefter.
  • En skylt ska vara informativ, grafiskt tilltalande och anpassad till platsen, vilket gagnar både stadsrummet och skyltinnehavaren.
  • En bra skylt ska kortfattat och tydligt förmedla vilka verksamheter som finns i en byggnad.
  • Skyltar ska placeras nära den verksamhet de företräder, i första hand ska skylten placeras vid verksamhetens entré.
  • En skylt ska placeras så att den inte innebär fara för allmänheten.
  • I byggnader med flera verksamheter kan skyltningen med fördel samordnas så att skyltar med firmanamn och logotyper får liknande storlek och placering.
  • Reklamskyltar som inte är direkt kopplade till verksamheten i en byggnad ska undvikas, då de uppfattas som störande och vilseledande.
  • Skyltens form och färg ska anpassas efter byggnadens karaktär och arkitektur, gärna också till omgivande gaturum och platser.
  • Eventuell belysning bör väljas med utgångspunkt från skyltens utseende, placering och påverkan på omgivningen.

(OBS! Arbete pågår för tillfället med en ny skyltpolicy för Stenungsund)

Mer information om skyltning i Stenungsund på kommunens hemsida (PDF)

Kontakta oss på Skyltstället Stenungsund så får ni veta mera om skyltar Stenungsund.