Skyltar Södertälje

Skyltar Södertälje

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Södertälje med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Södertälje, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Mobil: 070-4830995
E-post: order.sodertalje@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Södertälje

Det finns flera olika sorters skyltar och sätt att belysa dem. På denna sida förklarar vi några av de vanligaste skyltarna. Kontakta en bygglovhandläggare om du vill veta vad som gäller för din byggnad och vilka sorters skyltar som är mest lämpliga.

Vippskyltar/gatupratare

Du behöver kommunens tillstånd för att använda dig av gatu- eller trottoarutrymme. Flyttbara skyltar som ställs på gångväg eller trottoar kallas för gatupratare eller vippskyltar. De hindrar gående och renhållnings- eller utryckningsfordon och kan till och med innebära fara för dem som inte upptäcker skylten. I Södertälje kommun är denna sorts skyltar förbjudna.

Lösa belysta skyltbokstäver på fasaden

En skylt som har lösa bokstäver direkt på fasaden är ofta elegantare och bevarar byggnadens karaktär och fasaddetaljer bättre. Bokstäverna är belysta bakifrån mot fasaden så att både skylten och byggnaden syns på kvällen. Vi rekommenderar denna typ av skyltning.

Lösa bokstäver på skyltyta

På vissa byggnader är det lämpligare att montera lösa bokstäver på distans från en skyltyta. Skyltytan måste då samspela med fasadens geometri och oftast är det i direkt anslutning till skyltfönster som det kan vara aktuellt.

Målade bokstäver på fasaden

Många byggnader i centrala Södertälje har en sådan utformning att den mest genuina skyltningen är målade bokstäver på fasaden. Skylten ska utformas till färg och form så att den den harmonierar med huset och gatumiljön. Med rätt storlek och utformning är läsbarheten god.

Fasadskyltar

På vissa byggnader och i några miljöer passar det med fasadskyltar som skjuter ut från fasaden. Dessa kan vara belysta plåtskyltar eller enskilda bokstäver med belysning bakom. Skylten ska placeras tillräckligt högt för att inte vara i vägen för gående eller utryckningsfordon. Den får inte innebära ett störande ljus för boende.

Skyltlådor (belysta)

En skyltlåda är en rektangulär låda med inbyggd belysning som lyser igenom skylten mot framsidan. I centrala Södertälje och tätorter är de oftast inte lämpliga för att de döljer byggnaderna och ger ett stökigt intryck i gatumiljön. Om det bara går att uppföra skyltlådor ska de vara tunna och kanterna ska anpassas till fasadens eller skyltbakgrundens kulör. Vi rekommenderar inte skyltlådor i de centrala lägen.

Hela skyltplattor

Skyltplattor täcker delar av fasaden och är inte lämpliga om de uppförs på byggnader med detaljerad fasad. På modernare byggnader kan det finnas skyltprograms om tillåter sådana. Platta skyltar kan även profileras något och utformas med lätt reliefverkan på de fasader där det är lämpligt.

Neonskylt

En sorts ljusreklam som gör sig särskilt bra i stadsbilden är neonskyltar. Dessa består av lysrör fyllda med neongas eller argongas. Det är viktigt att belysningen passar byggnadens karaktär och att den inte innebär ett störande ljus för boende.

Skylt på tak

Det är oftast inte lämpligt att uppföra skyltar på tak. I stadsmiljö syns de dåligt och i områden med många verksamheter kan de störa stadens silhuett. Vi rekommenderar inte skyltar på tak i de flesta lägen. Men det finns miljöer där fristående bokstäver i takfallet kan vara lämpliga.

(Text saxad från Södertälje Kommuns hemsida)

 

Kontakta oss på Skyltstället Södertälje så får ni veta mera om skyltar i Södertälje.