Skyltar Norrköping

Skyltar Norrköping

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Norrköping med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Norrköping, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Mobil: 070-207 51 00
E-post: order.norrkoping@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Norrköping

Rätt skylt på rätt plats
Skyltar är ett naturligt inslag i stadsmiljön och de kan berika staden med sitt ljus, sina färger och sina former. De både upplyser och vägleder oss. Väl utformade, spännande eller intressanta skyltar kan bidra till att skapa ett ännu vackrare, trivsammare och mer inbjudande stadsrum.
Det är viktigt att skyltarna är tydliga och lättlästa. För att vi ska få en behaglig och balanserad stadsmiljö måste de utformas och placeras med stor hänsyn till omgivningen. Skyltning i staden måste kännetecknas av omsorg och estetik och få en genomtänkt storlek och placering. Utgångspunkten är att allmänna platser, torg och gaturum ska hållas vårdade. En skylt ska alltid underordna sig platsens eller byggnadens karaktär och det är viktigt att det skapas en helhet. För mycket eller fel typ av skyltning kan skapa ett rörigt intryck. Det kan leda till att enskilda skyltar blir svåra att urskilja och att våra byggnader, gator och platser upplevs som stökiga eller rent av fula.
Skyltar är bygglovspliktiga, både av estetiska och praktiska skäl. De får inte utgöra en fara, hindra människor att orientera sig eller vara störande. De här riktlinjerna ska ge en vägledning i vad stadens bygglovshandläggare utgår ifrån när de prövar en skylt mot plan- och bygglagens regler.
Karin Milles Beier, Stadsarkitekt

(Texten saxad från Norrköping Kommuns hemsida)

Mer information på http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bca48/1495030541795/Riktlinjer_skyltar_FINAL.pdf

Kontakta oss på Skyltstället Eskilstuna så får ni veta mera om skyltar i Norrköping.