Skyltar Linköping

Skyltar Linköping

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Linköping med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Linköping, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Mobil: 070-2075100
E-post: order.linkoping@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Linköping

 • Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

 • Bygglov krävs också för:
  • Större flaggor med verksamhets- och produktnamn.
  • Fastmonterade markiser.
  • Vepor, banderoller samt större reklamflaggor.
  • Nedfällbara aluminiumridåer.
 • Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov men däremot tillstånd från länsstyrelsen.
 • Skylten måste placeras minst 2.5 meter över mark och får skjuta ut högst 2 meter. Över körbana eller den del av gångbana som ligger inom 0.5 meter från körbanekant gäller 4.6 meter som lägsta höjd för skyltplacering. Dessa mått är reglerade av bland annat snöröjningen.
 • Skylten ska placeras i direkt anslutning till verksamheten. Bästa plats för skylten är ovanför entrén eller i anslutning till skyltfönstret.

Information om skyltning på kommunens hemsida (PDF)

Kontakta oss på Skyltstället Linköping så får ni veta mera om skyltar Linköping.