Skyltar Kungsbacka

Skyltar Kungsbacka

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Kungsbacka med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Kungsbacka, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Råd & Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka

 • Innerstaden i Kungsbacka centrum är en kulturmiljö av riksintresse.
 • För hela Kungsbacka gäller att skyltar både ska anpassas till byggnadernas arkitektur och stämma in i en mer övergripande princip med det aktuella gaturummet och dess skala.
 • Skyltar ska vara lättlästa och innehålla en begränsad mängd information.
 • En enkel och tydlig symbol är att föredra framför långa texter.
 • Skyltar ska inte dominera byggnadernas fasader eller gatumiljön.
 • Flera skyltar som säger samma sak ger inte bättre information.
 • Om flera skyltar för olika verksamheter finns på samma hus bör skyltarna ges en samordnad utformning.
 • För större fastigheter med många hyresgäster vill vi att fastighetsägare utformar egna skyltprogram.
 • Skyltar bör i huvudsak begränsas till gatuplanet och placeras med lika höjd, i direkt anslutning till verksamheten, vid fönster eller dörr.
 • Inom innerstaden är bokstäver på fasad eller dubbelsidiga flaggskyltar att föredra.
 • Kontakta oss på Skyltstället Kungsbacka så får ni veta mera om skyltar Kungsbacka.