Skyltar Kungälv

Skyltar Kungälv

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Kungälv med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Kungälv, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Mobil: 070-666 51 40
E-post: order.kungalv@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Kungälv

  • Skyltning ska ske i direkt anslutning till verksamhet vilket innebär att vägvisningsskyltar inte tillåts.
  • På fasad ska endast verksamhetsskyltar finnas.
  • Reklam för tillverkare, vars varor säljs i affären, ska placeras i skyltfönster och inte som separata skyltar på byggnaden.
  • Skyltning i fönstret är inte bygglovpliktigt.
  • Skylt får inte skymma fasaddetaljer genom att placeras på fönster, pilastrar, gesimser, burspråk, med mera.
  • Skyltar får inte utgöra egen byggnadsdel till exempel skärmtak, baldakin eller plogskylt. Skyltning tillåts på markiser och liknande.
  • Fasta markiser är bygglovpliktiga.

Mer information om skyltning i Kungälv på kommunens hemsida (PDF)

Kontakta oss på Skyltstället Kungälv så får ni veta mera om skyltar Kungälv.