Skyltar Kristianstad

Skyltar Kristianstad

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Kristianstad med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Kristianstad, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Råd & Riktlinjer för skyltning i Kristianstad

Att det krävs bygglov för att bygga vet de flesta, men hur många vet att det även behövs lov för att sätta upp en skylt?

Nästan hela centrala Kristianstad är detaljplanelagt och inom de områden som är detaljplanelagda krävs det lov för att sätta upp skyltar av olika slag. Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar som är målade på fasad, större flaggor med reklam, stora reklamer på markiser, banderoller, vepor och andra anordningar som kan ses som skyltning.

Om du vill placera din skyltanordning ovanför en gata eller gång- och cykelväg måste du tänka på att placera skylten tillräckligt högt upp så att snöröjning och annan skötsel av gatan kan ske obehindrat.

Kontakta oss på Skyltstället Kristianstad så får ni veta mera om skyltar Kristianstad.