Skyltar Järfälla

Skyltar Järfälla

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Järfälla med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Järfälla, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Mobil: 073-6143685
E-post: order.jarfalla@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Järfälla

  • 1. Skyltar skall ses som delar i helheten och fungera både i dagsljus och i mörker.
  • 2. Skyltar skall anpassas till den omgivande miljöns skala vad gäller storlek och lyskraft.
  • 3. Utformning och placering ska underordna sig byggnadens arkitektoniska förutsättningar, till exempel fasadens huvudindelning. Viktiga byggnadselement som pelare, hörn eller listverk ska hållas fria från skyltar. Riktlinjer för kommunens stadsdelscentrum
  • 4. Skylt och annan motsvarande anordning får endast placeras på och intill den byggnad, som informationen avser. Dessutom ska den ta hänsyn till trafiksäkerheten.
  • 5. På byggnader skall skyltar placeras på fasader under takfot. Skyltar får placeras på höjd som motsvarar placering av skylt på intilliggande byggnad. Riktlinje för motorvägszonen E18-stråket:
  • 6. Skyltar och andra reklamanordningar med inriktning mot motorvägen E18 (med av- och påfarter) får endast i första hand informera om på platsen bedriven verksamhet, såsom företagsnamn logotype och dylikt.

Kontakta oss på Skyltstället Järfälla så får ni veta mera om skyltar Järfälla.