Skyltar Falköping

Skyltar Falköping

Personal

Chantelle Ross Säljare
Sebastian Samuelsson
Anders Andersson
Jesper Mårtensson

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Falköping med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Falköping, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering

Tel: 0708-618 806
E-post: order.falkoping@skyltstallet.se

För stilfull och synlig skyltning!

Specialbeställ din skylt hos oss. Vi anpassar material och storlek på er skylt beroende på hur just ni vill synas.

Vill du ha en skylt med diod eller spot-belysning, distans eller försjunkning? Vi klarar av allt!

Det är väldigt viktigt att man använder sig av en fasadskylt som speglar verksamheten på ett bra sätt. En Juristbyrå väljer till exempel inte en alltför flashig skylt av förklarliga skäl samtidigt som en leksaksaffär istället använder sig av en fasadskylt med mycket färger.

Vi erbjuder fasadskyltar i flera olika material så att du som kund kan få en skylt som speglar just er verksamhet och förmedlar den känslan som stämmer överens med er.

Varför våra skyltar?

Vi tillverkar inte bara en skylt, vi skräddarsyr efter just ert behov och skapar en skylt inklusive allt.

Med det menar vi att vi hjälper till från start till mål och tänker steget längre. Det är nämligen viktigt att tex en fasadskylt även ljussätts på rätt sätt så att den verkligen uppmärksammas och eftersom fasadskyltar kan sitta både på högt och lågt erbjuder vi även hjälp med att montera skyltarna på önskad plats.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med er skyltning.

 • Skyltar bör anpassas så att de blir en del av helheten och inte dominerar andra delar av gatubilden. Se på hela fasaden, din skyltning kan bidra till att framhäva byggnadens kvaliteter.
 • Skyltars storlek bör anpassas till husets karaktär och de ska placeras så att de tillsammans med andra eventuella skyltar på huset skapar en god balans i det samlade fasaduttrycket.
 • Fasadskyltar får inte täcka hela fasaden eller hela byggnadsdelar. Tillräckligt med luft ska lämnas runt skylten så att det syns att den sitter på en byggnadsdel och att huset har kontakt med marken. Skyltar ska placeras med ett fritt mått till intilliggande fönster.
 • Skyltar bör inte täcka dörrar, fönster eller byggnadsdetaljer som konsoler, gesimser, ornamentik, pilastrar med mera.
 • Byggnadens gatuvåning är i allmänhet mer tålig för skyltning än de övre våningarna. Skylt ska därför i första hand placeras vid skyltfönster eller entré i gatuvåningen och bara i undantagsfall placeras högre upp. Den övre delen av fasaden kan behöva fredas för att behålla sin kulturhistoriska läsbarhet.
 • Gaturummet har generellt sin ljusmässiga koncentration i gatans nivå. Detta innebär att även lysande skyltar är lämpligast där.
 • Fasadskylten ska upplysa om vilken affär eller rörelse man finner där. Undvik produkt- och varumärkesreklam. Tänk på att en stor textmängd försämrar läsbarheten.
 • Skyltar bör inte skjuta ut mer än 1,2 m från fasaden. På smala gator är ett mindre mått ofta lämpligt. På flagg- och pendelskyltar räcker 0,6 – 0,8 m oftast bra.
 • Eventuella befintliga olämpliga skyltar bör inte tas som föredöme för nya skyltar.
 • Om till exempel platser och byggnader rustas upp bör nya skyltars utseende anpassas till den ändrade stadsbilden.
 • Skyltens form och placering får inte inverka menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.
 • Skyltars ljus och eventuellt ljud från tekniken ska inte störa boende eller trafikanter.
 • Om byggnaden innehåller många olika företag som byts ut då och då kanske det är dags att ta fram ett skyltprogram för byggnaden.

För mer info & diskussion hur din skyltning kan se ut kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte