Skyltar Borlänge

Säljchef
Rickard ErikssonRickard Eriksson
Tel: 0243-856 00
Mobil: 070-626 64 40
E-post: rickard@skyltstallet.se

Säljare
Lars Sims
Lars Sims Tel: 0243-856 00
Mobil: 070-734 77 12
E-post: lars.borlange@skyltstallet.se

Säljare
Pontus Eriksson Pontus Eriksson
Tel: 0243-856 00
Mobil: 073-508 07 71
E-post: pontus@skyltstallet.se

Växel:
Tel: 0243-856 00
E-post: info.borlange@skyltstallet.se

Adress:
Ovanbrogatan 40
784 33 Borlänge

Skyltstället i Borlänge, din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Borlänge med omnejd. Skyltstället har under många år levererat belysta och obelysta skyltar. Vi hjälper dig att fånga uppmärksamheten ifrån omgivningen så att besökaren hittar direkt in i butiken eller kontoret.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra projektledare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare. En kontakt med Skyltstället i Borlänge, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Tel: 0243-856 00
Mobil: 070-626 64 40
E-post: order.borlange@skyltstallet.se

Ovanbrogatan 40
784 33 Borlänge

Borlänge

Skyltstället tillverkar alla typer av skyltar till alla typer av företag. Kontakta oss så hjälper vi er med nästa skyltlösning.

Fasadskyltar


Råd & Riktlinjer för Skyltar Borlänge:

  • Skyltens utgör en viktig del av miljön men syftet är som informationsbärare  att det tydligt visas vad som erbjuds och var det finns beläget
  • Rörlig, bländande och/eller “skyltbuller” skall undvikas vara tydligt
  • Omgivningens betydelse är viktig med dess placering i olika miljöer av byggnadstekniska skäl, underhållsskäl ifrån Gatu och Trafikhänseende
  • Skylten skall placeras med omsorg så att byggnaden och dess fasad framhävs på rätt sätt
  • Hela gaturummet ger helheten för skyltningen och inte bara fasaden för en trivsam gatukaraktär
  • Skyltens design och färg samt form så att det är en välgjord skylt som ger ett positivt intryck för hela gatubilden men även för fasaden
  • Läsbarhet och belysning är också en del av hela gaturummet. Det gäller att den är tillräckligt läsbar och ljusstark för skyltfiguren
  • Gaturummet får inte ha en alltför stark belysning så att trafikanter bländas eller att boende klagar
  • I Skyltprogrammet i Borlänge så finns det olika möjligheter med eller utan bygglov beroende på placering i stadskärna

I Borlänge är skyltningen både en fråga om vad man får sätta upp i närområdet samt vad som är estetiskt rätt för byggnationen.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för skyltning inom detaljplanerat område. Här behövs bygglov för att sätta upp och väsentligt ändra skyltar. Detta gäller framför allt tillfälliga fasadskyltar men även en mer permanent skylt. Även fast din fasadskylt är målad på fasaden så gäller även detta.

Större flaggor på fasaden med reklam har inverkan på fasadens skepnad samt stor reklam på markiser.

Kontakta oss på Skyltstället Borlänge så får ni veta mera om skyltar i Borlänge.

SäljchefRickard Eriksson
Rickard Eriksson

Tel: 0243-856 00
Mobil: 070-626 64 40
E-post: rickard.borlange@skyltstallet.se