Skyltar Borås

Skyltar Borås

Personal

Din lokala skyltpartner

Skyltstället tillverkar skyltar med egen produktion och snabb leverans i Borås med omnejd. Skyltstället har under många år levererat alla typer av skyltar i regionen. Skyltstället är Skandinaviens ledande skyltaktör med lokalkontor över hela landet där du som kund får absolut bästa service.

Vi tillverkar och förmedlar alla typer av skyltar

Din skyltning är vår passion och tillsammans med våra säljare så leder vi dig till en effektiv lösning. Vi hjälper våra kunder att ge ett bra första intryck för sina besökare/medarbetare. Kontakta Skyltstället Borås, så kommer du att finna och få din nästa och bästa skyltlösning.

Orderhantering
Tel: 033-7228500
Mobil: 0729- 33 40 80
E-post: order.boras@skyltstallet.se

Råd & Riktlinjer för skyltning i Borås

 

Inom detaljplanerat område krävs det bygglov för att sätta upp, eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Som skylt räknas t ex fasadskyltar, takskyltar, affischpelare, vepor och fristående skyltar. Det som granskas är hur skyltens utformning är anpassad till platsen.

  • Den ska vara anpassad till stads- och landskapsbilden, samt platsens natur och kulturvärden.

  • Den ska ha en god form och färg.

  • Skyltens form och placering får inte påverka trafiksäkerheten eller på annat sätt medföra fara eller betydande olägenhet.

  • Skyltens konstruktion ska ha en betryggande bärförmåga, stadga och beständighet.

 

Vepor och banderoller

Vepor och banderoller har inte tillräcklig beständighet för att kunna få ett permanent lov. Denna typ av skyltar är gjorda för tillfälliga kampanjer. För att behandla ett ärende som avser vepa eller banderoll ska ansökan vara tidsbegränsad med max tre månader.

Byggplatsskyltar

Vepor som placeras på t.ex. byggställningar med budskap om företagsnamn, och vad bygget avser, kan godtas utan särskild prövning. Fristående byggplatsskyltar inom byggarbetsplatsområdet kan godtas utan särskild prövning men skyltens utformning och placering ska redovisas innan startbeskedet utfärdas, och kontrollplanen ska innehålla en punkt om nedmontering av skylten.

  • Belysning på och i skyltar får inte vara stötande för bostäder.
  • Skyltar i trafikmiljöer får inte utgöra fara för trafiksäkerheten.
  • Skyltarna måste vara stabilt förankrade.
Trottoarpratare
  • Trottoarpratare är inte lovpliktiga men kräver ett upplåtelseavtal för att få ställas ut. Det finns en modell som ska användas för att få ställa ut trottoarpratare i Borås Stad, kontakta Tekniska förvaltningen för mer information.

 

(Texten är saxad från kommunens hemsida)

Kontakta oss på Skyltstället Borås så får ni veta mera om skyltar Borås.