Lediga orter

Skyltstället växer och söker franchisetagare och Masterfranchisetagare över hela Norden.

Skyltstället och dess geografiska karta uppdelat i exklusiva regioner där ingen annan Franchisetagare kan öppna ett säljkontor/showroom inom 1,5mils radie.
Undantag gäller för storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö där fler kontor kan verka på samma geografiska område.

I bifogad fil syns tydligt i vilka städer Skyltstället söker franchisetagare.
OBS! Ny Franchisetagare kan ej öppna verksamhet närmare än 1,5mil från dagens orter/Franchisetagare (syns som grönmarkerade i fil)
Lediga-orter-Sverige

 

För ytterligare information kontakta franchiseansvarige:
Samuel Eriksson
0243-856 00
070-236 02 88
samuel@skyltstallet.se