Ansökan

Är du intresserad av Skyltstället och franchisekonceptet ber vi dig komma in med följande:

  • Personligt brev
  • CV
  • Personlighetsanalys (DISC, IPU eller liknande) om det finns

Ansökan skickas till:
Skyltstället Sverige AB
Samuel Eriksson
Ovanbrogatan 40
784 33 Borlänge
0243-856 00
070-236 02 88
samuel@skyltstallet.se