Nyheter
1547829495

Grattis Skyltstället Skaraborg till ”Årets Franchise 2018”

Motivering

Genom ett stort engagemang i enheten och tydliga mål för verksamheten,
har kontoret och regionen utvecklats mycket fint det senaste året.

Genom god struktur och tydliga mål, tar man stora kliv framåt varje dag i sin verksamhet.
Enheten har gjort ett mycket fint arbete för att sätta Skyltstället som varumärke
på kartan och in i våra kunders medvetande.

Genom att växa brett med både nya och återkommande/upparbetade kunder,
ger man sig själv fina möjligheter att växa starkt i region Skaraborg.